چگونه درخواست بدهیم ؟
به سایت IMDB رفته و سپس به صفحه مورد نظر فیلم یا سریال بروید. در قسمت آدرس بار مرورگر شناسه فیلم یا سریال را خواهید دید.
حال می توانید شناسه را کپی کرده و به سایت بازگردید
و در قسمت مربوطه وارد نمائید.
آیدی فیلم / سریال در IMDb
آیا از پیدا کردن شناسه IMDBاطمینان ندارید ؟
راهنمایی در این قسمت گفته شده
اطلاعات بیشتر
Burying the Ex
درخواست : 0 مرتبه
اطلاعات بیشتر
Resident Evil: The Final Chapter
درخواست : 0 مرتبه
اطلاعات بیشتر
Split
درخواست : 0 مرتبه
اطلاعات بیشتر
Get Out
درخواست : 0 مرتبه
اطلاعات بیشتر
Life
درخواست : 0 مرتبه
اطلاعات بیشتر
Fear the Walking Dead
درخواست : 0 مرتبه
اطلاعات بیشتر
iZombie
درخواست : 0 مرتبه
اطلاعات بیشتر
The Walking Dead
درخواست : 0 مرتبه