چگونه درخواست بدهیم ؟
به سایت IMDB رفته و سپس به صفحه مورد نظر فیلم یا سریال بروید. در قسمت آدرس بار مرورگر شناسه فیلم یا سریال را خواهید دید.
حال می توانید شناسه را کپی کرده و به سایت بازگردید
و در قسمت مربوطه وارد نمائید.
آیدی فیلم / سریال در IMDb
آیا از پیدا کردن شناسه IMDBاطمینان ندارید ؟
راهنمایی در این قسمت گفته شده
اطلاعات بیشتر
Burying the Ex
درخواست : 0 مرتبه